Personvern

Personvernerklæring for Dagens Næringsliv
Revisjon 18. april 2018 
 
1. Personvernerklæringen
Dagens Næringsliv AS, org. nr. 960 356 071, («DN») tar ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av at du skal ha tillitt til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer derfor hvorfor DN samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan DN tar hensyn til ditt personvern. Dine data er trygge og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen. 
 
Personvernerklæringen forklarer hvordan DN og DNs samarbeidspartnere samler inn og bruker personopplysninger fra deg ved registrering på og bruk av DNs nettsteder som websider tilknyttet DN.no, mobilapplikasjoner og nyhetsbrev, heretter samlet omtalt som «Tjenestene»
 
Tjenestene eies og drives av DN, med forretningsadresse Christian Krohgs gate 16, 0186 OSLO, postadresse Postboks 1182, 0107 OSLO. DN er heleid av NHST Media Group AS («NHST»). NHST og dets datterselskaper omtales heretter samlet som «Konsernet». Informasjon om Konsernet finnes på www.nhst.no. Siden Konsernet benytter samme basis informasjonssystemer og har felles tekniske plattformer og IT-avdeling, kan personopplysninger behandles av Konsernet for administrative formål.
 
2. Formålet med behandlingen
DN behandler personopplysninger om deg til tre overordnede formål:
1. For å kunne levere og tilpasse Tjenestene til deg.
2. For å opprettholde og videreutvikle Tjenestene. 
3. For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring som vises eller sendes til deg som bruker av Tjenestene.
 
Nærmere om formål nummer 1:
DN behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Tjenestene og oppfylle eventuelle kundeavtaler vi har med deg. Dette inkluderer for eksempel å gi deg tilgang til Tjenestene, gi deg tilgang til å administrere din bruker og kundeforhold, levere aviser, fakturere/purre på betalinger og å informere deg om sentrale forhold knyttet til ditt kundeforhold eller Tjenestene.
DN bruker også opplysninger om deg til å kunne tilpasse Tjenestene til din person, dine brukervaner og dine interesser, for eksempel ved å tilpasse innholdet som vises i Tjenestene for deg. Dette gjøres ved bruk av såkalt profilering.
Opplysninger om deg brukes også til å forhindre misbruk av Tjenestene. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.
 
Nærmere om formål nummer 2:
DN bruker opplysninger om deg og din bruk av Tjenestene til å sikre en best mulig og fortrolig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi kan og bør utvikle Tjenestene videre. 
 
Nærmere om formål nummer 3:
DN er delvis finansiert av annonseinntekter og er derfor avhengig av å levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring i Tjenestene. Dette gjøres internt i DN, innad i Konsernet og i samarbeid med tredjeparter som Google Ireland Limited og Facebook, som nærmere beskrevet under punkt 4 og i avsnittet under.
DN bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i tradisjonelle kanaler som epost, sms, brev og telefon, med mindre du har meldt deg av slik kommunikasjon eller på annen måte trekker ditt samtykke om slik behandling til oss, samt til å sende Push-meldinger i våre mobilapplikasjoner dersom slike meldinger er slått på av deg. 
Opplysningene brukes også av oss og våre annonsører begrenset til Tjenestene til profil- og segmentbasert markedsføring, utvikling og videreutvikling av målrettede markedsføringsprodukter, programmatisk markedsføring, automatisk markedsføring og såkalt «retargeting». 
 
3. Samtykke til behandling av personopplysninger
DN bruker informasjon som vi samler fra egne og tredjeparters informasjonskapsler, sporingspiksler og annen lagringsteknologi som er integrert i Tjenestene.  
Når du går inn på og tar i bruk Tjenestene, samtykker du til at DN, Konsernet og DNs samarbeidspartnere behandler opplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen. Ditt samtykke til personvernerklæringen gir DN rettslig grunnlag for slik behandling i henhold til personopplysningsloven.
DN verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn dem som uttrykkelig angis og heller ikke på andre måter enn det som beskrives i denne erklæringen.
 
4. Opplysningene som behandles
Opplysninger som behandles om alle som bruker Tjenestene:
- Tilgjengelig informasjon om din enhet og dens internettilkobling, som for eksempel navn på produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon, epostklient, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.
- Statistikk om din bruk av Tjenestene, som for eksempel hvor ofte ulike knapper eller lenker trykkes på, kjøp som blir fullført, hvilke sider som besøkes, når og hvor lenge disse besøkes, «Cross-device»-tracking for innloggede brukere, osv.
- Statistikk om interaksjon med annonser, nyhetsbrev og spørreundersøkelser som vises i Tjenestene.
- Lokasjonen til enheten du bruker, dersom slik informasjon deles av enheten.
Informasjonen nevnt i punktene over er i utgangspunktet ikke knyttet til din identitet, men behandles som anonymiserte eller pseudonymiserte opplysninger om én av DNs brukere. Du kan begrense slik lagring ved å surfe i såkalte «Private Mode»/«Incognito Mode» eller ved å bruke «Do Not Track»-funksjon i din nettleser.
Dersom du registrerer deg som kunde eller bruker av Tjenestene, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker.
Dersom du registrerer deg som kunde eller bruker av Tjenestene, behandler vi i tillegg de opplysningene du selv oppgir til oss i forbindelse med ditt kundeforhold eller din bruker, som for eksempel:
- Navn*
- Adresse*
- Mobilnummer*
- Epostadresse*
- Kjønn
- Arbeidsgiver
- Informasjon om ditt kundeforhold, som for eksempel type abonnement du har og hvilke nyhetsbrev og aksjer du eventuelt følger, betalingsinformasjon- og historikk
- Dine interesser, dersom du har oppgitt dette til oss
- Informasjon som du har gitt oss tilgang til eller som ligger åpent tilgjengelig på sosiale medier som Facebook, Twitter, Linkedin osv.
 
* = påkrevd for å fullføre registreringen.
 
Dersom du registrerer deg som bruker av Tjenestene, behandler vi i noen tilfellerogså følgende opplysninger, som vi innhenter fra Bisnode: Fødselsdato, boligtype, bilscore, inntekt, fritidsbolig, stillingsnivå/rolle, livsfase, kulturell og økonomisk kapital.
 
5. Hvor opplysningene hentes fra
DN behandler personopplysninger om deg som du enten selv oppgir, som DN får tilgang til fra enheten du bruker Tjenestene på og som DN innhenter fra tredjeparter som beskrevet i denne erklæringen.
 
6. Bruk av Tjenestene 
Du står fritt til å bruke Tjenestene uten å gi oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg. Dersom din nettleser tillater informasjonskapsler, såkalte cookies, ansees dette som at du har gitt oss samtykke til at vi kan bruke informasjonskapsler som angitt i denne personvernerklæringen. Se også vår informasjonskapselerklæring. Vi opplyser imidlertid om at visse deler av Tjenestenes funksjonalitet avhenger av slikt samtykke og at din tilgang til og brukeropplevelse av Tjenestene derfor vil kunne bli påvirket. 
Andre behandlingsgrunnlag kan for eksempel være en avtale mellom deg og oss som nødvendiggjør at vi foretar visse behandlinger av dine personopplysninger, for eksempel en abonnementsavtale. 
 
7. Vårt forhold til tredjeparter 
Behandling av opplysninger på vegne av DN
For å kunne levere Tjenestene til deg, bruker DN flere tjenester levert av tredjeparter. Dette innebærer at enkelte av disse tredjepartene behandler opplysninger om deg på våre vegne.
Når tredjeparter behandler personopplysninger på vegne av DN, vil vi regulere dette i databehandleravtaler eller andre mekanismer som sørger for at dataene er trygge og ikke brukes til andre formål enn DN sine.
 
Øvrig behandling av opplysninger av tredjeparter
DN bruker en rekke tjenester levert av tredjeparter som bruker informasjon om DNs brukere uten å knytte slik informasjon til deg som enkeltperson. DNs implementasjon av slike tjenester er gjort på en slik måte at disse ikke innebærer behandling eller overføring av personopplysninger om deg fra DN.
 
Gjennom Google Analytics får DN tilgang til anonymisert informasjon om dine bruksmønstre for Tjenestene. For å sikre at informasjonen er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII). Du kan likevel velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on. 
 
DN bruker Google AdX, Google DFP, Google AdWords og Facebook Pixel for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser i Tjenestene. For å sikre at informasjonen som brukes i forbindelse med dette er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII). Nærmere informasjon om Googles og Facebooks tjenester, teknologi og bruk av data finner du henholdsvis her og her. Du kan også velge bort innsamling og bruk av informasjon for annonsemålretting fra andre aktører her og her
 
DN knytter ikke informasjonen fra nevnte tredjepartstjenester til din person og har implementert disse med hensyn til ditt personvern. Dersom du har egen brukerkonto hos nevnte tjenesteleverandører og er innlogget på slike brukerkontoer når du bruker Tjenestene, kan disse tjenesteleverandørene i enkelte tilfeller kunne knytte informasjon om din bruk av Tjenestene til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er tjenesteleverandøren behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. For Google og Facebook kan du endre brukerinnstillingene dine knyttet til dette henholdsvis her og her.
 
DN opplyser at aktiv interaksjon med slike tjenester, for eksempel ved å trykke på annonser og lenker, kan lede deg til nettsteder/applikasjoner/tjenester som eies av andre enn DN. I slike tilfeller gjelder egne vilkår, og ikke DNs. 
 
8. Sletting og arkivering av dine personopplysninger
Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet, kryptert eller anonymisert.
 
9. Dine rettigheter
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt etter denne personvernerklæringen eller på annen måte til DN. Slik tilbaketrekking gjøres ved å kansellere eventuelle kundeforhold du har med oss og be om å få slettet din brukerkonto. For å slette anonymisert informasjon om din bruk av Tjenestene, må du i tillegg slette informasjonskapsler på enheten/nettleseren din. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. 
 
Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte DN på kundeservic@dn.no eller ved å gå inn på https://www.dn.no/kundeservice/kontakt. DNs personvernombud er Petter Irgens Gustafson. 
 
Du kan også kontakte DN på samme måte dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger DN har lagret, dersom du ønsker å få overført disse personopplysningene til deg eller å få disse opplysningene slettet eller rettet. 
 
Du kan selv velge å fjerne vår tilgang til din enhets lokasjonsdata ved å slå av posisjonsverktøyet på enheten eller ved å nekte deling av slike data gjennom din enhets innstillinger. 
 
Dersom DN oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil DN gjøre deg oppmerksom på endringene. 
 
Du har i tillegg rett etter personopplysningsloven til å be om innsyn i og korrigering eller sletting av dine personopplysninger, eller begrensning av behandlingen som gjelder deg. I tillegg har du rett etter personopplysningsloven til å protestere mot behandlingen vi foretar. Du har rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.
 
10. Sikkerhet
DN har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. 
Det er trygt å bruke Tjenestene. DN håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data om deg. DN selger, bytter eller videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremkommer av denne personvernerklæringen.

 

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle innspill, men vi kan ikke svare på eventuelle spørsmål her. Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du ikke fikk svar på det du lurte på.